course picture

Povezivanje sistema CRM Online i Exchange Online pomoću sinhronizacije na strani servera

Microsoft Dynamics
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(0 rating(s))
comments0
Comments
sales0
sales
comments2
Views

09/08/2016 | 0 | Video

Link: Embed:

General Description

Pogledajte i saznajte zašto je sinhronizacija na strani servera najbolji način sinhronizovanja e-poruka klijenata sa uslugom CRM Online. Pogledajte kako da pratite dolazne e-poruke pomoću nove Dynamics CRM aplikacije za Outlook, koristite prednosti praćenja fascikle e-pošte, povežete sisteme CRM Online i Exchange Online i konfigurišete više poštanskih sandučića odjednom.