course picture

Dodavanje korisnika u CRM Online

Microsoft Dynamics
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(0 rating(s))
comments0
Comments
sales0
sales
comments3
Views

09/08/2016 | 0 | Video

Link: Embed:

General Description

Treba da dodate korisnike u Microsoft Dynamics CRM Online, ali niste sigurni odakle da počnete? Odgledajte ovaj video zapis da biste saznali sve što treba da znate. Videćete odakle da počnete u sistemu CRM i kako da unesete potrebne informacije o korisniku, a zatim se postarajte da svako ima CRM bezbednosnu ulogu. Saznaćete i kako da podelite akreditive sa korisnicima da bi znali kako da se prijave u CRM Online.