course picture

Cách mua Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(0 rating(s))
comments0
Comments
sales0
sales
comments2
Views

02/13/2017 | 0 | Video

Link: Embed:

General Description

Tìm hiểu tất cả các cách bạn có thể mua Microsoft Dynamics 365, cũng như cách nào là cách tốt nhất và hiệu quả nhất về mặt chi phí dành cho bạn. Bạn sẽ tìm ra cách tự mua trực tiếp sản phẩm, nâng cấp từ giấy phép dùng thử miễn phí, mua thông qua cấp phép số lượng lớn bằng thỏa thuận doanh nghiệp hoặc hợp tác với một trong những nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây của chúng tôi. Nếu bạn chưa thực sự chắc chắn về điều mình cần, video này cũng chỉ cho bạn nơi tìm kiếm thông tin đầy đủ về khuyến mãi tiết kiệm tiền, loại giấy phép và ưu đãi sản phẩm Dynamics 365 của chúng tôi.